facebook tracking
Affärsområde

El & Energiteknik

Connect
EL & ENERGITEKNIK

Elajo El & Energiteknik AB är idag ett av Sveriges största teknikföretag inom el, säkerhet, klimat och automation med verksamhet på 35-talet orter och med ca 600 medarbetare.

Som medarbetare inom El & Energiteknik ges du möjlighet att arbeta såväl brett som att vara specialist, beroende på din kompetens och ditt intresse. Vi satsar stort på utveckling och söker medarbetare med engagemang och en nyfikenhet för ny teknik och utveckling. För rätt person finns möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och växa internt i organisationen.Våra teknikområden

Inom el- och energiområdet erbjuder vi en bredd av tjänster till företag och privatperson från service till större projekt. Vi utför alla typer av elinstallationer vilket omfattar såväl starkström som svagström, högspänning och belysning. Våra elektriker och tekniker strävar efter att förbättra befintliga lösningar, där våra kunder alltid är välkomna att rådfråga oss.

Vårt teknikområde kommunikation och säkerhet fokuserar på kundanpassade lösningar helt efter våra kunders, såväl företag som privatpersoner, önskemål och behov. Vi hanterar och kundanpassar hela projekt, från förfrågan till färdig installation och löpande service. Passersystem, CCTV, inbrotts- och brandlarm är lönsamma investeringar för att förebygga oförutsedda händelser och för att ge en ökad trygghet.

Inom klimat installerar och servar vi värmepumpar, komfortkyla, processkyla, butikskyla, fordonskyla, ventilation samt vs-installationer. Våra kunder kan alltid känna sig trygga när de väljer Elajo - våra installatörer har den utbildning och certifiering som krävs för ett korrekt utfört arbete. Vi sköter allt från installation till service och återkommande kontroll. Vi erbjuder även en bra inomhusmiljö, vilken kan skapas med hjälp av att välja rätt luftfilter eller konstruera och styra hela ventilationssystem. Vi kan även filtrera luften för att separera skadliga ämnen och skydda människor, fastigheter och miljö.

Automation är ett viktigt framtidsområde som kräver god förståelse för IT, elektronik och miljö. Våra arbeten med utveckling och automatisering kan delas in i två kategorier; fastighetsautomation och industriautomation. Till automationsområdet hör även skåpsbyggnation för överordnade system som PLC-system samt lättanvänd och pålitlig styrutrustning.

Lediga tjänster

Vi arbetar härArbetsplats och kultur

Inom Elajo ska alla känna sig välkomna och uppskattade. Vi tror att om man trivs på jobbet, får arbeta med det man gillar och har bra ledare och kollegor så gör man sitt bästa varje dag.

Vi värdesätter

 • Utveckling av medarbetare, ledare och organisation

  Årliga medarbetarsamtal och medarbetarundersökningen Great Place To Work är två viktiga verktyg för att utveckla dig som medarbetare och för att vi ska ha det bättre på jobbet. Våra ledare utbildar vi i Elajos uppskattade utvecklingsprogram för ledare, som hålls årligen.

 • Tydliga karriärvägar

  Oavsett om du vill fördjupa din kompetens och bli specialist eller motiveras av att coacha andra och vill växa i din ledarroll så vill vi erbjuda tydliga karriärvägar och ta tillvara både din kompetens, vilja och potential.

 • Att arbeta säkert eller inte alls

  Det är en grundstomme i Elajos säkerhetsarbete där vi genom löpande utbildning och uppföljning värnar om ett säkert arbetsklimat för våra medarbetare och där alla medarbetare är delaktiga i vårt löpande förbättringsarbete. Vi vill inte bara att våra medarbetare ska uppleva sin arbetsplats som säker utan även som hälsosam och därigenom känna arbetsglädje, gemenskap och trygghet.

 • Hedersbetygelsen Årets Elajoan

  Utnämningen Årets Elajoan ges varje år ut till en speciellt förtjänstfull person inom Elajokoncernen. Det är en hedersbetygelse för den som blir utsedd. Medarbetare i koncernen får vara delaktiga i att nominera en person som sedan utses av koncernledningen till Årets Elajoan.

Jobbar du redan på Elajo?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor