facebook tracking
Ta chansen att skriva ditt examensarbete (30hp) på Elajo!

Ta chansen att skriva ditt examensarbete (30hp) på Elajo!


annons exjobb.PNG


2020 erbjuder Elajo möjligheten att skriva examensarbete, 30 hp, med inriktning mot AI-program för prognostisering av torrsubstanshalt och parameterinställning för slamavvattning och torkning.
Elajo har tagit fram en ny metod för att avvattna och torka slam kallad Freeze Dry Unit och ingår i det nya affärsområdet Elajo Technology Solutions.

Metoden ger mindre miljöpåverkan och minskade kostnader genom mindre energianvändning och minskade transporter men också en stor möjlighet till slutna flöden av fosfor, då stora mängder fosfor finns i exempelvis avloppsslam. Fosfor är ett primärt näringsämne och nödvändigt vid matodling. Det krävs alltså effektiva metoder för att ta tillvara på detta. Fosforåtervinning möjliggörs genom torkning till en hög torrsubstanshalt.

 


Bakgrund

Torkprocessen kan uppnå olika torrsubstanshalter på slammet beroende på vilket användningsområde kunden vill använda slutprodukten till.

I dagsläget finns inget bra sätt att kunna prognostisera vilken torrsubstanshalt slam efter torkprocessen kommer att ha givet olika parametrar, utan detta måste genomföras genom testkörningar, vilket tar tid.

 

Mål

Syftet med examensarbetet är att utveckla ett program där data från testkörningar samlas in. Dessa sammanställs för att kunna ta fram optimala parametrar för att det torkade slammet ska ha uppnått önskad torrsubstanshalt.

 

Uppdragsbeskrivning av examensarbetet

Uppdraget går ut på att, efter att ha fått förståelse för hur avvattnings-och torkprocessen av slam går till, utveckla ett program som tar alla de parametrar som är nödvändiga vid avvattnings-och torkprocessen och sammanställa dessa automatiskt. Dessa lagras och används i ett program för att prognostisera vilken torrsubstanshalt slammet kommer ha efter torkprocessen givet vissa parametrar.

Alternativt givet en torrsubstanshalt där nödvändiga parametrar beräknas för att uppnå den givna torrsubstanshalten. Programmet ska bli bättre och bättre, desto fler parametrar som erhålls genom testkörningar.


Sammantaget:

 • Skapa ett program som automatiskt sammanställer parametrar från testkörningar
 • Dessa lagras och används för att prognostisera torrsubstanshalten
 • Dessa kan användas för att ta fram optimala parametrar givet en önskad torrsubstanshalt
 • Programmet lär sig då mer testdata erhålls


Kvalifikationer 

Utbildningskrav: Civilingenjör i maskinteknik, datateknink eller motsvarande, med programmeringskunskaper.

Antal studerande: 1–2

Startdatum för exjobb: mars 2020

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor


Handledare och Ansökan

För frågor om examensarbete, kontakta Stefan Ekstrand, VD/Affärsområdeschef, Elajo Technology Solutions AB på 0491-767630. Stefan kommer att vara handledare i examensarbetet. 

Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betygsutdrag.


Om Elajo

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal.

Med fokus på energieffektivisering, hög kvalité och unika lösningar vill vi öka våra kunders konkurrenskraft och vara en attraktiv affärspartner. Vi kombinerar det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora företagets resurser.

Elajo har över 940 medarbetare på 38 orter runt om i Sverige och en omsättning på 900 miljoner kronor.

Vi värdesätter att din personlighet stämmer överens med vår värdegrund, där våra värdeord är Engagemang, Utveckling och Öppenhet. Vi eftersträvar en jämställd personalgrupp där mångfald råder. Det innebär för oss att alla medarbetare ska ha lika möjligheter och att olikheter ska finnas representerade, erkända och bejakade inom organisationen.

Elajo_final_front_webb-1.jpg

Vill du veta mer om vår Freeze Dry Unit? Klicka här: https://freezedryunit.se/


Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Oskarshamn

Förrådsgatan 6
57229 Oskarshamn Vägbeskrivning info@elajo.se 0491-767600

Vi värdesätter

 • Utveckling av medarbetare, ledare och organisation

  Årliga medarbetarsamtal och medarbetarundersökningen Great Place To Work är två viktiga verktyg för att utveckla dig som medarbetare och för att vi ska ha det bättre på jobbet. Våra ledare utbildar vi i Elajos uppskattade utvecklingsprogram för ledare, som hålls årligen.

 • Tydliga karriärvägar

  Oavsett om du vill fördjupa din kompetens och bli specialist eller motiveras av att coacha andra och vill växa i din ledarroll så vill vi erbjuda tydliga karriärvägar och ta tillvara både din kompetens, vilja och potential.

 • Att arbeta säkert eller inte alls

  Det är en grundstomme i Elajos säkerhetsarbete där vi genom löpande utbildning och uppföljning värnar om ett säkert arbetsklimat för våra medarbetare och där alla medarbetare är delaktiga i vårt löpande förbättringsarbete. Vi vill inte bara att våra medarbetare ska uppleva sin arbetsplats som säker utan även som hälsosam och därigenom känna arbetsglädje, gemenskap och trygghet.

 • Hedersbetygelsen Årets Elajoan

  Utnämningen Årets Elajoan ges varje år ut till en speciellt förtjänstfull person inom Elajokoncernen. Det är en hedersbetygelse för den som blir utsedd. Medarbetare i koncernen får vara delaktiga i att nominera en person som sedan utses av koncernledningen till Årets Elajoan.

Arbetsplats och kultur

Inom Elajo ska alla känna sig välkomna och uppskattade. Vi tror att om man trivs på jobbet, får arbeta med det man gillar och har bra ledare och kollegor så gör man sitt bästa varje dag.

Jobbar du redan på Elajo?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

 • Anna Jonsson
 • Anton Fellt
 • Frida Ellingsen
 • Hans Byström
 • Henrik Carlsson
 • Kristofer Bard Ahlström
 • Lars Eskemyr
 • Lillemor Löfgren
 • Magnus Löfgren
 • Martin Eriksson
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor