facebook tracking

Skriv ditt examensarbete på Elajo (15 hp/Högskoleingenjör)

Ta chansen att vara en del av uppbyggnaden och utvecklingen av produktionen för en ny produkt

Elajo har tagit fram en ny metod för att avvattna och torka slam kallad Freeze Dry Unit och ingår i det nya affärsområdet Elajo Technology Solutions. Metoden ger mindre miljöpåverkan och minskade kostnader genom mindre energianvändning och minskade transporter men också en stor möjlighet till slutna flöden av fosfor, då stora mängder fosfor finns i exempelvis avloppsslam. Fosfor är ett primärt näringsämne och nödvändigt vid matodling. Det krävs alltså effektiva metoder för att ta tillvara på detta. Fosforåtervinning kan möjliggöras genom torkning till en hög torrsubstanshalt.Bakgrund

Elajo kommer under 2020 börja leverera Freeze Dry Unit till kunder. För att på ett effektivt sätt kunna göra detta behöver en helt ny produktionsprocess byggas upp.


Mål 

Syftet med examensarbetet är att arbeta nära produktionsledaren och dokumentera och analysera arbetet samt att lämna rekommendationer på hur produktionen i framtiden kan utvecklas då produktionsvolymen ökar.


Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget går ut på att sammanställa och hjälpa till vid produktionsutvecklingen samt ge rekommendationer på vidare utveckling. Möjlighet till egen utformning av frågeställningar finns.


Utbildning/inriktning/linje: 

 • Ingenjör inom maskinteknik, industriell ekonomi eller med relevanta kunskaper inom produktion
 • Antal studerande: 1–2
 • Startdatum för exjobb: augusti/september
 • Beräknad tidsåtgång: ca 10 veckor heltidsarbete


Kontaktpersoner och handledare Stefan Ekstand VD/Affärsområdeschef telefon 0491-767630.

 • Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betygsutdrag


Om Elajo

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal.

Med fokus på energieffektivisering, hög kvalité och unika lösningar vill vi öka våra kunders konkurrenskraft och vara en attraktiv affärspartner. Vi kombinerar det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora företagets resurser.

Elajo har över 940 medarbetare på 38 orter runt om i Sverige och en omsättning på 900 miljoner kronor.

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Oskarshamn

Förrådsgatan 6
57229 Oskarshamn Vägbeskrivning info@elajo.se 0491-767600

Vi värdesätter

 • Utveckling av medarbetare, ledare och organisation

  Årliga medarbetarsamtal och medarbetarundersökningen Great Place To Work är två viktiga verktyg för att utveckla dig som medarbetare och för att vi ska ha det bättre på jobbet. Våra ledare utbildar vi i Elajos uppskattade utvecklingsprogram för ledare, som hålls årligen.

 • Tydliga karriärvägar

  Oavsett om du vill fördjupa din kompetens och bli specialist eller motiveras av att coacha andra och vill växa i din ledarroll så vill vi erbjuda tydliga karriärvägar och ta tillvara både din kompetens, vilja och potential.

 • Att arbeta säkert eller inte alls

  Det är en grundstomme i Elajos säkerhetsarbete där vi genom löpande utbildning och uppföljning värnar om ett säkert arbetsklimat för våra medarbetare och där alla medarbetare är delaktiga i vårt löpande förbättringsarbete. Vi vill inte bara att våra medarbetare ska uppleva sin arbetsplats som säker utan även som hälsosam och därigenom känna arbetsglädje, gemenskap och trygghet.

 • Hedersbetygelsen Årets Elajoan

  Utnämningen Årets Elajoan ges varje år ut till en speciellt förtjänstfull person inom Elajokoncernen. Det är en hedersbetygelse för den som blir utsedd. Medarbetare i koncernen får vara delaktiga i att nominera en person som sedan utses av koncernledningen till Årets Elajoan.

Arbetsplats och kultur

Inom Elajo ska alla känna sig välkomna och uppskattade. Vi tror att om man trivs på jobbet, får arbeta med det man gillar och har bra ledare och kollegor så gör man sitt bästa varje dag.

Jobbar du redan på Elajo?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

 • Anna Jonsson
 • Anton Fellt
 • Frida Ellingsen
 • Hans Byström
 • Henrik Carlsson
 • Kristofer Bard Ahlström
 • Lars Eskemyr
 • Lillemor Löfgren
 • Magnus Löfgren
 • Martin Eriksson
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor